Spring trådlyft

Inga snitt, inga ärr, och kort konvalescen