PRP


PRP är kroppens eget system för läkning och återuppbyggnad!

PRP, som ofta kallas Vampyrlyft när metoden används för estetiska behandlingar, är en teknik som utnyttjar naturliga resurser sk. tillväxtfaktorer i din egen kropp. Din kropp gör hela jobbet och vår roll är bara att omfördela resurser från armvecket till en strategisk plats i ditt ansikte där föryngring och återuppbyggnad är önskvärd. Denna teknik är naturlig och utan tillsatser, snabb och effektiv. Du kommer att märka hur dina egna tillväxtfaktorer börjar arbeta så snart de kommit på sin nya plats och du kan förvänta dig resultat redan inom en månad.

PRP har länge använts för att underlätta läkning av t.ex. idrottsskador, ledproblem, smärta och mycket annat. Under senare tid har PRP börjat användas även för estetiska behandlingar med i de flesta fall resultat som inte varit möjliga med konventionella metoder och produkter. Du har säkert hört talas om Vampyr- eller Draculalyft.

 

Metoden PRP

Vi tar ca 20ml av ditt eget blod. Det går till som när man ska ta sänkan. Blodet samlas i ett slutet kärl och centrifugeras sedan under några minuter. Då får man de röda blodkropparna i botten och plasman med blodplättarna överst. De båda delarna avskiljs och plasman kan centrifugeras ytterligare en gång för att få maximal koncentration av blodplättar om och när detta behövs.

Det som skiljer de olika tillverkarna och systemen från varandra är konstruktionen av själva separationskärlet. Det vanligaste sättet är använda en gelpropp bestående av hyaluronsyra för att hålla blodkomponenterna åtskilda. En enkel men inte helt effektiv metod. Det är nästan omöjligt att undvika att en liten del av gelen kommer med i PRP som injiceras. Det är ju ett främmande ämne som kan ge en allergisk reaktion. Dessutom kan man inte få den höga koncentration av PRP som ibland är nödvändig.